B2B news fra Avigo

B2B news fra Avigo

25. januar 2021

En liten glamelding om B2B samarbeid i 2020 fra Monica Bergin Grimstad i Avigo. Nettverket har gitt mye til Avigo - helt etter intensjonen med nettverket.

B2B eksempler fra 2020:

•    Sørlandsreklame – vi kjøper mye forskjellige av dem (julegaver, jakker, gensere, sjokolade m.m) -  og vi har også levert tilbud på innredning av showroom til dem (venter på svar). De er også med når vi nå går i gang med anbudsrunde på arbeidsklær.

•    Bico  - vi har hatt besøk av en stor delegasjon og fikk nylig mulighet for å levere inn tilbud på produksjon av flere produkter og håper vi får mulighet til dette igjen.

•    KPMG - har hjulpet oss med å etablere konsernstruktur og vi har fremdeles tett og godt samarbeid i kjølevannet av dette.

•    Kristiansand Sykkelsenter - De leier lokaler av oss og våre VTA-ansatte gjør i dag jobber for dem hver gang det kommer en kontainer med sykler.

•    Entelios - Vi er enige om at de skal få levere tilbud til oss når nåværende avtale går ut i april neste år.

•    Morild – Vi har handlet julegaver (flotte skjerf) til 80 personer. Vår butikk Allehaande i Lillesand er også nå blitt forhandler av Morild, og vi drøfter nå å lage stativer/utstillingsmonter for dem.

•    Vi har hatt flere bedriftsbesøk blant annet til Gustav Pedersen Norengros og Hos Moi.
 
Vi har også hatt dialog med andre – som enten har bedt oss om tilbud på ting eller vi har gitt tilbud til dem, sier Monica.

Litt om samarbeidet Avigo har med Kristiansand Sykkelsenter:

Avigo inngikk i 2020 en med Kristiansand Sykkelsenter, et samarbeid som genererer mange arbeidsoppgaver for Avigo. I lagerlokalene monteres flotte el-sykler av ansatte i tilrettelagt arbeid (VTA).
 
- Vi har alltid behov for meningsfulle arbeidsoppgaver. Disse er utrolig populære blant våre ansatte. Mange av dem er svært interessert i sykler, sier hun.
 
Kristiansand Sykkelsenter er godt fornøyd med å levere syklene for montering hos Avigo i Lillesand.
 
- De har flotte lokaler midt i Agder og blide og serviceorienterte ansatte som det er moro å samarbeide med, sier daglig leder og eier av Kristiansand Sykkelsenter, Svein Bergheim.
Han legger ikke skjul på at en viktig grunn til samarbeidet er at Avigo er en arbeidsinkluderingsbedrift. - Vi vet at dette er bedrifter som hjelper personer som av helsemessige grunner har vansker med å fungerer i et ordinært arbeidsliv. Dette er derfor på flere måter et meningsfullt samarbeid, sier Svein
 
 
Fakta om Avigo:

•    Arbeid-og Inkluderingsbedrift, eid av Lillesand, Grimstad og Birkenes kommune, og Agder Fylkeskommune

•    Omsetning: MNOK 50

•    Antall ansatte: 50 ordinært ansatte og 70 ansatte i tilrettelagt arbeid (VTA)

•    Lokalisert i Lillesand, Grimstad og på Birkeland

•    Driver barnehage, butikk, trevare og monteringsarbeid i Lillesand. Vedproduksjon og tjenester for lokalt næringslivet på Birkeland.  Driver Bruktbutikken, snekkeravdeling, monteringsavdeling og jobbfrukt på Bergemoen i Grimstad.

•    Har veiledere for studenter på Universitetet i Agder med psykiske diagnoser gjennom Nav-tiltaket Studier med Støtte. Leverer også tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) for Nav.

Ta kontakt med Monica om du tror det er noe dere kan gjøre sammen!


Montering av el-sykkel;- Preben Sigurdsen

Foto over: Monica Bergin Grimstad (Daglig leder i Avigo) og Svein Bergheim (eier av Kr.sand sykkelsenter) signerer avtale.  

Les også

Har solgt 16 biler til medlemmer
16.10.2021

Har solgt 16 biler til medlemmer

Nok en gang var B2B dagen 14. oktober en stor suksess for mange av bedriftene i nettverket.

Les mer
Nettverkstur til Bodø
01.09.2021

Nettverkstur til Bodø

23. - 25. august dro vi til Bodø med over 70 deltakere fra Nordic Arena Sør.

Les mer