B2B news fra Avigo

B2B news fra Avigo

25. januar 2021

En liten glamelding om B2B samarbeid i 2020 fra Monica Bergin Grimstad i Avigo. Nettverket har gitt mye til Avigo - helt etter intensjonen med nettverket.

B2B eksempler fra 2020:

•    Sørlandsreklame – vi kjøper mye forskjellige av dem (julegaver, jakker, gensere, sjokolade m.m) -  og vi har også levert tilbud på innredning av showroom til dem (venter på svar). De er også med når vi nå går i gang med anbudsrunde på arbeidsklær.

•    Bico  - vi har hatt besøk av en stor delegasjon og fikk nylig mulighet for å levere inn tilbud på produksjon av flere produkter og håper vi får mulighet til dette igjen.

•    KPMG - har hjulpet oss med å etablere konsernstruktur og vi har fremdeles tett og godt samarbeid i kjølevannet av dette.

•    Kristiansand Sykkelsenter - De leier lokaler av oss og våre VTA-ansatte gjør i dag jobber for dem hver gang det kommer en kontainer med sykler.

•    Entelios - Vi er enige om at de skal få levere tilbud til oss når nåværende avtale går ut i april neste år.

•    Morild – Vi har handlet julegaver (flotte skjerf) til 80 personer. Vår butikk Allehaande i Lillesand er også nå blitt forhandler av Morild, og vi drøfter nå å lage stativer/utstillingsmonter for dem.

•    Vi har hatt flere bedriftsbesøk blant annet til Gustav Pedersen Norengros og Hos Moi.
 
Vi har også hatt dialog med andre – som enten har bedt oss om tilbud på ting eller vi har gitt tilbud til dem, sier Monica.

Litt om samarbeidet Avigo har med Kristiansand Sykkelsenter:

Avigo inngikk i 2020 en med Kristiansand Sykkelsenter, et samarbeid som genererer mange arbeidsoppgaver for Avigo. I lagerlokalene monteres flotte el-sykler av ansatte i tilrettelagt arbeid (VTA).
 
- Vi har alltid behov for meningsfulle arbeidsoppgaver. Disse er utrolig populære blant våre ansatte. Mange av dem er svært interessert i sykler, sier hun.
 
Kristiansand Sykkelsenter er godt fornøyd med å levere syklene for montering hos Avigo i Lillesand.
 
- De har flotte lokaler midt i Agder og blide og serviceorienterte ansatte som det er moro å samarbeide med, sier daglig leder og eier av Kristiansand Sykkelsenter, Svein Bergheim.
Han legger ikke skjul på at en viktig grunn til samarbeidet er at Avigo er en arbeidsinkluderingsbedrift. - Vi vet at dette er bedrifter som hjelper personer som av helsemessige grunner har vansker med å fungerer i et ordinært arbeidsliv. Dette er derfor på flere måter et meningsfullt samarbeid, sier Svein
 
 
Fakta om Avigo:

•    Arbeid-og Inkluderingsbedrift, eid av Lillesand, Grimstad og Birkenes kommune, og Agder Fylkeskommune

•    Omsetning: MNOK 50

•    Antall ansatte: 50 ordinært ansatte og 70 ansatte i tilrettelagt arbeid (VTA)

•    Lokalisert i Lillesand, Grimstad og på Birkeland

•    Driver barnehage, butikk, trevare og monteringsarbeid i Lillesand. Vedproduksjon og tjenester for lokalt næringslivet på Birkeland.  Driver Bruktbutikken, snekkeravdeling, monteringsavdeling og jobbfrukt på Bergemoen i Grimstad.

•    Har veiledere for studenter på Universitetet i Agder med psykiske diagnoser gjennom Nav-tiltaket Studier med Støtte. Leverer også tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) for Nav.

Ta kontakt med Monica om du tror det er noe dere kan gjøre sammen!


Montering av el-sykkel;- Preben Sigurdsen

Foto over: Monica Bergin Grimstad (Daglig leder i Avigo) og Svein Bergheim (eier av Kr.sand sykkelsenter) signerer avtale.  

Les også

B2B news fra Avigo
25.01.2021

B2B news fra Avigo

En liten glamelding om B2B samarbeid i 2020 fra Monica Bergin Grimstad i Avigo. Nettverket har gitt mye til Avigo - helt etter intensjonen med nettverket.

Les mer
Beste året siden 2015
17.12.2020

Beste året siden 2015

Når Mizuno i år oppnår det beste resultat siden 2015, skyldes det i stor grad at selskapet har vært i stand til å jobbe bra med sine kunderelasjoner, i kombinasjon med gode produkter. 

Les mer