Jobzone

Jobzone

Jobzone Bergen dekker hele Hordaland, og tilbyr alle rekrutterings- og bemanningstjenester.

Som medlem av den landsdekkende Jobzone-kjeden har Jobzone Bergen en stor og profesjonell organisasjon i ryggen. Samtidig er Jobzone Bergen lokalt eid og vi som jobber her har lang fartstid fra bemanningsbransjen. Vi kjenner kulturen, menneskene og har stor kunnskap om vårt lokale marked. Det gir trygghet både for jobbsøkere og kunder.

Fleksible bemanningsløsninger
Næringslivet krever i dag fleksible bemanningsløsninger, og vi kan levere medarbeidere til både korte og lange engasjement innenfor de fleste bransjer. Jobzone Bergen kan også være rådgiver i rekrutteringsprosessen ved faste ansettelser. Vi ønsker å være en sparrings- og samarbeidspartner ved alle bemanningsbehov.

En engasjert arbeidsgiver
Jobzone har en visjon om å være den beste arbeidsgiver i bemanningsbransjen. Visjonen innebærer at Jobzone jobber tett mot kunder og vikarer, og har høy grad av tilgjengelighet under hele oppdrags perioden.

Rekruttering av nøkkelpersonell og ledere
Ved mer omfattende rekrutteringsprosesser har Jobzone Bergen sertifiserte rådgivere for testverktøyene Cut-e og Human Content. I 2017 scoret Jobzone igjen best i den årlige og uavhengige EPSI målingen av kundetilfredshet i bemanningsbransjen


Trude Skarstein Phillips

TRUDE SKARSTEIN PHILLIPS

Partner

trude@jobzone.no

+47 916 91 334

Kari-Lill Kvalheim

KARI-LILL KVALHEIM

Daglig leder

kari-lill@jobzone.no

+47 480 73 832