ATEA

Vi bygger Norge med IT

En kulturdrevet organisasjon

Atea har vært gjennom mange spennende epoker i sitt over 50 år lange liv. Vi har preget norsk IT-bransje og ser frem til å gjøre det også i årene fremover. I mange av disse årene har kulturen vært et av de sterkeste kjennetegnene på hvem vi er. En bedriftskultur er som sjelen til en bedrift – og den gjennomgriper alt vi gjør i Atea.

I Atea tar vi kulturen på alvor, vi er en sterkt kulturdrevet organisasjon. Vi betegner vår kultur som en prestasjonskultur. For å bevege oss videre i en slik retning, involverer vi medarbeiderne tett, både når det gjelder styring og valg vi tar i selskapet. Involvering er derfor en av våre grunnpilarer og de ansatte blir utfordret og tar ansvar.


Tom Alexander Sandvær

TOM ALEXANDER SANDVÆR

Plassjef

tom.alexander.sandver.no

+47 909 12 805