Nordea

Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa med en markedsverdi på rundt EUR 40mrd, en forvaltningskapital på EUR 630 mrd og en ren kjernekapitaldekning på 14.9 prosent.

Nordea har en ledende posisjon på bedrifts-, person- og private banking-markedet. Nordea er også den ledende leverandøren av livs- og pensjonsforsikringer i Norden. Med rundt 800 kontorer, kontaktsentre i alle de nordiske landene og en meget konkurransedyktig nettbank har Nordea det største salgsnettet i Norden og Østersjøområdet.

Nordea har det største kundegrunnlaget av alle finanskonsernene i Norden med rundt 11 millioner kunder, inkludert de nye europeiske markedene. Av disse er 10 millioner personkunder i kundeprogrammer, og 0,6 millioner er aktive bedriftskunder.

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. 

Nordea Finans Norge er en del av Nordea-konsernet og tilhører Nordea Finance - Nordens største finansieringsselskapsgruppe. Vi tilbyr lån, leasing, asset master, factoring og smarte kjøp med whitecard.