Njord Kapitalforvaltning Sør

Njord Kapitalforvaltning Sør

Njord Kapitalforvaltning har erfarne rådgivere som forstår dine behov. Vi har høy kompetanse på investeringer og investeringstjenester, og et solid nettverk som gjør oss i stand til å finne de riktige løsningene, tilpasset din situasjon og målsettinger.

Våre tjenester er basert på vurderinger av hver enkelt kundes situasjon, tidshorisont og behov. Vi har en helhetlig tilnærming og starter med en grundig og strukturert kartlegging, som vi legger til grunn for alle våre investeringsråd og anbefalinger til våre kunder. Kartleggingen bidrar også til en felles forståelse av situasjonen, noe som er et viktig kriterium for å oppnå ønskede resultater.

Individuelle løsninger må tilpasses over tid. Vi tar derfor høyde for endringer som oppstår underveis. Vi utarbeider en grundig, individuell profil basert på den enkelte kundes målsettinger, situasjon, risikoforståelse, tidshorisont og egne preferanser. Viktige momenter er løpende kapitalbehov, hvordan bevare og beskytte verdier og sammenhengen mellom ulike investeringer, også i forhold til egen virksomhet.

Våre kunder er formuende privatpersoner, bedriftseiere og investeringsselskap. Dette kan gi ulike skattemessige utgangspunkt, noe vi tar hensyn til i våre anbefalinger. Vi vurderer også andre forhold som bestemmer hvordan man bør organiserer sine investeringer best mulig.

I henhold til MiFID II skal foretakene definere seg som uavhengig eller ikke-uavhengig rådgiver. Njord Kapitalforvaltning er en ikke-uavhengig rådgiver. Dette innebærer at vi gir råd om finansielle instrumenter tilbudt av samarbeidspartnere og vi kan ved investeringsrådgivning motta betaling fra samarbeidspartnere.

Vi benytter eksterne, spesialiserte advokater og revisorer som kjenner våre løsninger, og som kan gi gode råd rundt blant annet strukturering, skatt, arv og generasjonsskifte. Ved behov vil vi kunne tilby deg møte med våre samarbeidspartnere.


HALLSTEIN HOLBEK

Partner - Daglig leder

hh@njordkf.no

+47 920 25 940

ASTRID NULAND

Partner

an@njordkf.no

+47 909 34 156