Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en av landets største, og arbeider for å skape vekst i regionen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har sine røtter tilbake til 1848. Den første formann var Hans Christian Garmann Johnsen som ledet den gang Christianssands Handelsforening. Industriforeningen og Kristiansand Handelsstandsforening ble fusjonert sammen og Kristiansand Næringsforening var et faktum den 1. januar 2004. Ettersom samarbeidet i Knutepunktkommunene har blitt sterkere, har Næringsforeningen etterhvert sitt nedslagsfelt og hovedoppgaver i alle de 7 knutepunktkommunene: Vennesla, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Kristiansand. Der av navnet Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Næringsforeningen skal fremme næringslivsinteresser i Kristiansandsregionen for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her. Dette skal vi gjøre ved å være en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør og en attraktiv samarbeidspartner.

Næringsforeningen setter fokus på regionens næringsliv gjennom våre aktiviteter, næringslivsmagasinet SPENN og digital kommunikasjon som nyhetsbrev og internett. Næringsforeningen deltar også i ulike fora som arbeider med næringspolitiske spørsmål.


Trond M. Backer

TROND M. BACKER

Administrerende direktør

trond@nikr.no

+47 991 17 500

Anne Marit Thomassen

ANNE MARIT THOMASSEN

Økonomi- og Regnskapsansvarlig

anne_marit@nikr.no

+47 489 97 734