Bouvet

Bouvet

Bouvet er et børsnotert, skandinavisk IT konsulentselskap. Vi bistår aktører i både privat og offentlig sektor med digitalisering av deres virksomheter. Bouvet hjelper dem med å møte utfordringene, så vel som å utnytte mulighetene teknologi gir.

Ofte er fellesnevner et ønske om å øke digitaliseringstakten og å ta i bruk data (fra forskjellige type datakilder, f.eks. sensorer og fagsystemer) i kombinasjon med eksterne data til å bli enda mer datadrevet. Vi leverer kompetanse innenfor plattform, innsikt og analyse-området på alt fra arkitektur til data engineering til data science til data rapportering – med sikkerhet som en integrert del av arbeidet som gjøres. Vi har også en fin gjeng av systemutviklere og testere og ser økende behov for tverrfaglige team i leveransene. Vi supplerer derfor gjerne med støtte rundt digitalt lederskap, endringsledelse, prosjektledelse og annen rådgivning.
 
Vi er opptatt av å ha langsiktige kunderelasjoner og er en strategisk partner for en rekke virksomheter gjennom innovasjon, utvikling og implementering av løsninger. Kundene setter pris på vår gode forståelse for deres virksomhet og at vi med et bredt tjenestespekter bestående av utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring, kan være en totalleverandør.
    
Med en regional modell, med stor frihet for det enkelte kontor og den enkelte organisasjonsenhet, har vi redusert byråkrati og kortet ned beslutningsveier. Det gir oss en tilpasningsevne som er helt avgjørende for å kunne skape gode, fleksible og varige løsninger.

Våren 2021 har Bouvet 1 700 ansatte fordelt på 11 kontorer i Norge og tre i Sverige. Vår filosofi er at kompetansen skal utnyttes på tvers av selskapet, mens prosjektene skal forankres lokalt. På Agder, fordelt på våre kontorer i Kristiansand og Arendal, har vi 50 ansatte.
 
Besøksadresse: Kjøita 6.
 
Kontaktinfo og mer om oss på vår nettside.


HELENE TØNNESSEN

Avdelingsleder Agder

helene.tonnessen@bouvet.no

+47 480 43 943

ARNE HERMANSEN

Regiondirektør

ahe@bouvet.no

+47 911 30 304