Azets People

Azets har rekruttert ledere og fagspesialister siden 2001 og gjennomfører anslagsvis 500 rekrutteringer til faste og midlertidige stillinger hvert år. Vi jobber både med utlyste stillinger og lukkede søk (search/headhunting). Våre prosesser er kvalitetssikret etter ISO9001:2015.

Vi er lokalisert i Kristiansand og leverer tjenester i på hele Sørlandet. Vår brede kontaktflate og gode kjennskap til det lokale arbeidsmarkedet sørger for god tilgang til aktuelle kandidater. Vi er organisert i en nasjonal matrise slik at du får tilgang på den best egnede rådgiveren for ditt behov uavhengig av lokasjon - vi jobber digitalt og lokalt.

Vi har fokus på tett oppfølging av kunder og kandidater, og jobber i mange kanaler for å finne beste løsningen for alle parter. I tillegg er vi tett på næringslivet i Kristiansand, og har god kjennskap til og forståelse for det lokale arbeidsmarkedet.  

Ved å benytte fagkompetanse, erfaring, engasjement og profesjonell tilnærming sørger vi for det beste helhetlige resultatet.

Vi har spesialisert oss på rekruttering og utleie til stillinger innen økonomi, HR, IT og tekniske ingeniørstillinger - områder der våre rådgivere har lang erfaring.

Velkommen til en prat om dine behov!


TONE ANDERSEN PAUSCHERT

Branch Manager Agder / DNV GL Certified Recruiter

tone.pauschert@azets.com

+47 901 64 144