Moment Analyse følger opp Taxi Sørs kunder og ansatte

Moment Analyse følger opp Taxi Sørs kunder og ansatte

14. juli 2021

Taxi Sør ønsker at alle passasjerer skal ha en hyggelig opplevelse. Derfor sendes det ut SMS i etterkant av taxituren.

Med utgangspunkt i Taxi Sør sine kvalitetskrav, er det utarbeidet en serviceerklæring. Denne inneholder syv punkter som på en enkel måte beskriver hvilke forventninger kundene kan ha til Taxi Sørs sjåfører.

Serviceerklæringen ligger til grunn for en SMS som blir sendt ut i etterkant av et utvalg taxiturer. Der får passasjeren mulighet til å blant annet gi tilbakemelding på om sjåføren var høflig, om turen var behagelig og om bilen var ren, sier Christian Dversnes, daglig leder i Moment Analyse.

Serviceerklæringen skal være en trygghet for både kunder og ledelsen i Taxi Sør.

Resultatene viser også at de aller fleste turene er svært hyggelige opplevelser, og turer som ikke scorer som forventet følges opp internt.

I 2021 har Taxi Sør blitt Miljøfyrtårn-sertifisert for å møte økende krav i bransjen. Et av kravene i sertifiseringen er gjennomføring av medarbeiderundersøkelse blant sjåfører og Moment Analyse er engasjert for å sikre de ansattes mulighet til å evaluere egen arbeidshverdag.

En utfordring i drosjenæringen er et mangfold av språk og kulturer, og en organisering med mange små og selvstendige virksomheter under samme paraply. Dette stiller høye krav til spørsmålsformuleringer og brukervennlighet i medarbeiderundersøkelsen, samtidig som den skal gjenspeile kompleksiteten og utfordringene i organisasjonen.

Spørsmålene er fastsatt i samarbeid mellom Moment Analyse, ledelse og tillitsvalgte i Taxi Sør. Vi har skreddersydd en løsning som jeg tror skal være brukervennlig for ansatte, og nyttig for ledelsen i Taxi Sør og den enkelte drosjeeier, sier Dversnes.

Ole Stenbro, daglig leder i Taxi Sør, er opptatt av å ha en samarbeidspartner som er lydhør og dekker deres behov for innsikt på en effektiv og profesjonell måte.

Dette opplever jeg vi lykkes med ved å samarbeide med Moment Analyse, sier Stenbro.

Ole Stenbro

 

Les også

Nettverkstur til Bodø
01.09.2021

Nettverkstur til Bodø

23. - 25. august dro vi til Bodø med over 70 deltakere fra Nordic Arena Sør.

Les mer
Moment Analyse følger opp Taxi Sørs kunder og ansatte
14.07.2021

Moment Analyse følger opp Taxi Sørs kunder og ansatte

Taxi Sør ønsker at alle passasjerer skal ha en hyggelig opplevelse. Derfor sendes det ut SMS i etterkant av taxituren.

Les mer