Moelven Modus flytter

Flytter for å kunne vise seg bedre frem

13. desember 2019

På nyåret er Moelven Modus etablert i nytt showroom på Kartheia. Selskapet legger da til rette for å vise fram løsninger og lage kundearrangement. 

Hvordan har 2019 har gått for Moelven Modus Kristiansand?  

- Det har vært et sterkt vekstår for oss, hvor vi har doblet omsetningen fra i fjor. Det har vært viktig for oss å komme opp i volum og fylle de stillingene vi har gjort, for å kunne tilby kundene den servicen kundene fortjener. Det vil jeg si vi har lyktes veldig bra med, sier avdelingsleder Andreas B Jacobsen. Vi flytter inn i våre nye lokaler i Kartheia 5, 13. desember i år. Det gleder vi oss stort til, og er en viktig del av vår videre satsing i Agder, sier Jacobsen.   

Lokalene står endelig ferdig midt i januar og da inviteres kunder og samarbeidspartnere til åpning. Bakgrunnen for flytting er bl.a. de mange nye produkter vi har lansert på markedet. Nye løsninger som; rom-i-rom, nye vegg- og himlingsprodukter krever utstilling, slik at kundene kan oppleve dem før de tar sine valg.  

Hva tror du om 2020? 

- Det stilles allerede større krav enn tidligere til huseier og byggherre med hensyn til estetikk, luft, lys, lyd, akustikk, fleksibilitet og bærekraftighet. Vi har løsningene, og ikke minst kunnskapen til å bidra til at de beste valg kan tas. Det blir derfor viktig for oss å formidle og demonstrert dette til alle aktuelle aktører. Vi trenger å konsolidere situasjonen, vår posisjon og bli enda mer synlige; være ute hos kundene. Og ikke minst lage kundearrangement i våre nye lokaler. Ut over det, skal organisasjonen trenes og trimmes slik at vi oppleves som intet mindre enn «best i klassen» gjennom hele livssyklusen til næringsbygget. Vi utelukker ikke å utvide staben ytterligere. Dette blir hovedoppgavene våre for 2020/21, sier Jacobsen. 

På spørsmålet om hva som er utfordringer i det sørlandske næringsliv, mener Jacobsen at det er svært bransjebestemt. For byggenæringen er man i stor grad prisgitt at store prosjekt slippes i markedet, investeringsvilje hos både private og offentlige virksomheter og at det øvrige næringsliv går bra. Så er vi jo også prisgitt oljeprisen, fart i olja skaper fart i regionen. Den nye 4 felt til Mandal ser vi allerede at gir ny og økt aktivitet vestover i Agder, avslutter Jacobsen.  

Fakta: 

  • Antall ansatte lokalt/nasjonalt: 14 / 480 

  • Omsetning på landsbasis: ~800 MNOK 

  • Geografisk nedslagsfelt: Agderfylkene (lokalt), landet for øvrig pluss Sverige.   

 

Tekst: Nordic Arena Sør 

Foto: Moelven Modus og Nordic Arena Sør

Les også

Ordreboka er god
26.05.2020

Ordreboka er god

Ordreboka er god, det lover godt – også utover 2020. Mal i Sør hadde i 2019 en omsetning på 26 - 27 MNOK og en målsetting om å nå over 30 MNOK i 2020.  

Les mer
Du må være optimist om du skal bygge noe
25.05.2020

Du må være optimist om du skal bygge noe

Entreprenørbransjen er kanskje den bransjen som har blitt minst rammet av korona, og mange langsiktige prosjekt gjør at man ser lyst på framtiden.

Les mer