Godt Nytt År!

Godt Nytt År!

29. desember 2020

Tekst/Foto: Trine Spord Thomassen

Året vi snart legger bak oss har vært langt utenom det vanlige for alle. For mange av våre medlemsbedrifter har 2020 vært alt annet enn en dans på roser. Spesielt innen visse bransjer er skadene store og av mer langvarig art. Men noe positivt som kom ut av pandemien er at de fleste bedrifter har omstilt seg raskt og effektivt med det resultat at de er blitt mer digitaliserte

 

Tekst/Foto: Trine Spord Thomassen

Da koronaen traff næringslivet for alvor i midten av mars, ble først turen til Voss avlyst. Få av oss hadde klare oppfatninger om hvilke konsekvenser en slik pandemi kunne føre med seg. Men mennesker er tilpasningsdyktige, og det unormale ble fort den nye normalen med digitale møter, hjemmekontor, albue-hilsing, meters avstand, gå på høyre side av turstien, munnbind og lite sosial kontakt. Og spesielt det siste har vi som nettverk også merket i stor grad. Digitale møter på hjemmekontoret fungerer godt, men kvaliteten på kundekontakten savnes. Dette oppleves som vanskelig for de fleste av oss, og vi som lever av å samle mennesker er intet unntak.

Vi gjorde noen digitale arrangementer i vår og på for-sommeren, og teknisk sett og innholdsmessig var dette veldig bra. Ikke minst fordi vi nådde ut til veldig mange. Men vi må likevel innrømme at dette på ingen måte kompenserer for det å møtes og være sammen med andre mennesker. Det kommer alltid, tross digitalisering og teknologi, til å være et menneskelig behov også i fremtiden. Og det er vi glade for. 

Støttet lokale medlemsbedrifter

Vi ønsket, gjennom våren, å støtte opp om lokale medlemsbedrifter som hadde fått covid-19 midt i fleisen, og vi gjorde en del arrangementer i mindre grupper som involverte så mange av våre lokale medlemmer som mulig.  At vi fikk til en skikkelig sommeravslutning hos Cornelius er vi veldig glade for. Det var godt å treffes og behovet for å utveksle erfaringer var stort. Mange stod i utfordringer de ikke visste hvordan de skulle løse. Da er det godt å ha et nettverk. Venner i næringslivet som du har tillit til og som du vet gladelig deler av sin kunnskap og kompetanse fordi de ønsker deg det beste. Vi gikk inn i sommerferien med øket optimisme for høstsesongen.

Hyggelig med julelunsj

Så kom høstsesongen, og nye nedstengninger og økt smitte preget igjen hverdagen. Man merket at alvoret begynte å sige inn hos mange som hadde satt sin lit til høsten og at man skulle redde seg inn igjen mot slutten av året. Det var krevende for veldig mange. Våre arrangementer måtte igjen tilpasses og endres på, men alt i alt har vi til slutt landet på beina og fikk avsluttet nettverksåret med en veldig hyggelig og etterlengtet julelunsj sammen på Scandic Ørnen. Vi kjente at gleden ved å treffe samarbeidspartnere, kolleger, venner og kunder var sterkt tilstede hos alle – og at optimismen og håpet om at i 2021 skal bli bra igjen.

Ta med lærdommen og se fremover

Nå er vaksine ankommet Bergen, og med vaksinering kommer troen på at vi kan gjenvinne en hverdag hvor vi kan få utøve vårt lederskap ved å være tettere på våre ansatte, følge kunder og samarbeidspartnere og ta vare på kolleger. Så må vi ta med oss all kunnskapen dette har gitt oss i form av digitalisering, effektivisering og innovasjon.  Det er ikke sikkert at 2021 blir året der alt er tilbake til normalen, men mye tyder på at det vil være vendepunktet vi trenger. Klarer vi å se tilbake på denne tiden og lære av den, kan man kanskje kunne trekke ut noe positivt å ta med seg videre også. 

Vi gleder oss til å samle det flotte nettverket med de fantastiske menneskene igjen – og ønsker med dette alle sammen et riktig godt nytt år!

 

Les også

Godt Nytt År!
29.12.2020

Godt Nytt År!

Tekst/Foto: Trine Spord Thomassen

Året vi snart legger bak oss har vært langt utenom det vanlige for alle. For mange av våre medlemsbedrifter har 2020 vært alt annet enn en dans på roser. Spesielt innen visse bransjer er skadene store og av mer langvarig art. Men noe positivt som kom ut av pandemien er at de fleste bedrifter har omstilt seg raskt og effektivt med det resultat at de er blitt mer digitaliserte

 

Les mer
SATS med årets sprekeste julekalender!
03.12.2020

SATS med årets sprekeste julekalender!

Tekst/Foto: Trine Spord, forskning.no/SATS 

SATS kommer med årets sprekeste julekalender i år. Vi vet alle at det er mye som skal ordnes i desember, samtidig som vi skal hygge oss litt ekstra. Men husk at det ikke er optimalt å ta en hel måned treningspause, sier Birthe Kristiansen i SATS Bergen. Spesielt i disse nedstengingstider er trening viktig for å ta vare på sin mentale helse. 

 

Les mer