Forretningsutvikling gruppe 2, 3 og 4

Forretningsutvikling gruppe 2, 3 og 4

Vi er glade for at vi nå kan starte opp igjen og ønske gruppe 2, 3 og 4 hjertelig velkommen til sine samlinger i programmet med forretningsutvikling. Alle medlemmer vil få tilbud om å delta i 1 av 4 ulike grupper. Vi vil tilstrebe at medlemmer fra samme bransje, og medlemmer fra samme bedrift, får tilbud om å delta i ulike grupper. Invitasjoner til de ulike gruppene sendes ut til den enkelte.


 
 

 

Hver gruppe får sitt eget ledelses- og organisasjonsrelatert tema, og gruppene vil ha et todelt fokus:

a) faglig snutt, øvelse, refleksjon og diskusjon i gruppen  

b) forberedelse til hvordan vi kan løfte temaet opp og inn i hovedsamlinger i høst på måter som engasjerer alle de øvrige Nordic Arena deltakerne i storsalen. Eksempler på engasjerende aktiviteter kan være casearbeid, gruppediskusjoner, praktiske «oppdagelse-øvelser», paneldebatter, eller lignende.
 
Formål med «prosjektet»:
 
Nettverksbygging i mindre grupper. Slik blir man kjent på andre og nye måter, noe som forhåpentligvis stimulerer til enda tettere relasjoner og å forbedre muligheter for B2B.

Faglig påfyll, erfaringsdeling, refleksjon og læring.  Avdekke og synliggjøre «gullet» som allerede finnes i nettverket.

Gir medlemmer anledning til å presentere seg på andre måter enn de ordinære «bedriftspresentasjonene».


Til sammen vil disse formålene bidra til positive synergier både for det enkelte NA-medlemmet (faglig påfyll, personlig utvikling og engasjement), og for bedriften som de representerer (forretningsutvikling og hyggelige økonomiske resultater)
 

Velkommen til programmet med forretningsutvikling!

02.06.2020

3 dager

26.05.2020