KOMENT AS

KOMENT er mye mer enn "bare" et event-/arrangementsbyrå. Vi jobber med nytenkende og skreddersydde løsninger innen sampling, film, digitale kanaler, SoMe, design, animasjon, arenaproduksjon, arrangementer, content marketing, aktivering av sponsorater, reiser og profileringsprodukter. KOMENT er dermed mer et komplett kommunikasjonsbyrå.

Oppsummert handler det om opplevelsesbasert kommunikasjon, og uansett hva vi jobber med er det aller viktigst for oss å bidra til å skape en atferdsendring hos målgruppen. Vi engasjer, skaper handling, involverer og leverer opplevelsesbasert kommunikasjon der øyeblikket huskes og gir slag på kassa.

Vi dekker mesteparten av landet med kontorer i Bodø, Trondheim, Molde, Bergen og Oslo.