KL Økonomi og HR AS

KL Økonomi og HR AS

I likhet med mange andre bransjer er økonomi og HR-tjenester i sterk endring og utvikling. Vi står 32 dyktige medarbeidere parat for å være din støttespiller, medmenneske og rådgiver. Vi skal være det naturlige førstevalg ved ønske om å finne en sparringspartner innen økonomi, regnskap og HR. Vi er genuint interessert i våre kunder og jobber stadig tettere til tross for teknologisk utvikling. Det å ha et nært og tett samarbeid med kunden vil for oss alltid slå hvilken som helst robot. 

Ingen kunder er for små, og vi bistår også gjerne som en del av økonomifunksjonen i større selskap. I tillegg til våre tjenester innen økonomi og HR, bistår vi også med å tilpasse IT-løsninger og arbeidsfordeling som fungerer godt i dialog med kundene. Gjør hele eller deler av regnskapet selv gjennom sky- og nettbaserte systemer, og bruk oss som en sparringspartner for kvalitetssikring og lederstøtte. 

Vi har kompetanse innenfor blant annet likviditetsstyring, selskapsstruktur, prosjekt- og  virksomhetsstyring. Vi hjelper deg også med skattefunn og andre støtteordninger via Innovasjon Norge og Forskningsrådet . Vi løser oppdrag like gjerne ute hos våre kunder, samt tar på oss tidsbegrensede oppdrag ved for eksempel sykefravær eller ved behov for ekstra bemanning på økonomi- og rådgivningssiden.

Vi hjelper deg med økonomien din, enten du er en del av et stort konsern eller har et lite enkeltpersonforetak. Kom og spill på lag med oss -  vi vet det lønner seg!