E.K. Revisjon AS

E.K. Revisjon AS er et revisjons- og rådgivningsselskap med 7 ansatte lokalisert i Midt-Norge.  

Vi skal være den naturlige samarbeidspartneren for SMB-markedet og familieeide selskaper i regionen. Revisjonstjenester og nærliggende tjenester er vårt kjerneområdet, men vi har erfarne medarbeidere og samarbeidspartnere som bistår med skatte- og avgifts-rådgivning, samt finansiell rådgivning som verdivurderinger, oppkjøp, fusjon, fisjon og øvrige omorganiseringer. Ta gjerne kontakt for en prat. Kommunikasjon mellom mennesker vil fremdeles være avgjørende for å utføre en god jobb.