Bli medlem

Vil du og din bedrift være med i Norges mest spennende nettverk? Ønsker dere å styrke bedriftens
lokale posisjon eller promotere dere i et nettverk med andre, kjente merkevarer i Molde?
Ta kontakt for mer informasjon!

Meld interesse


Nordic Arena Molde

Ulrich Møller

ulrich@koment.no

+47 907 53 995

Sagveien 6

Les mer