Alti Futura

Alti Futura har 57 butikker og 450 gratis parkeringsplasser (130 under tak). Vi har et bredt utvalg butikker, inkludert apotek, dagligvarebutikk og flere kafeer, som byr på fristende retter. Du finner oss ved innfartsåren til Kristiansund. Senteret har gode bussforbindelser.


Helene Oxaas

HELENE OXAAS

Senterleder

helene.oxaas@alti.no

+47 995 70 798

Helene Olsen

HELENE OLSEN

Assisterende Senterleder

therese.olsen@alti.no

+47 416 91 388