AL Kristiansund Boligbyggelag

KBBL er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer. Vårt hovedformål er å bygge og forvalte boliger for våre andelseiere, og gjennom dette tilbyr vi tjenester som  boligforvaltning, regnskap, teknisk rådgiving, boligbygging og medlemsfordeler. 


VIDAR SOLLI

Administrerende direktør

vidar@kbbl.no

+47 902 04 259