Avisa Nordland

Etter en del krevende år for Avisa Nordland og store deler av mediebransjen, opplever vi nå stor bedring. Den digitale veksten har tatt av, spesielt i lesermarkedet.

Vi har i dag mer enn 1000 flere abonnenter enn vi hadde for ett år tilbake. I Bodø har det ikke vært opplagsvekst siden tidlig på 90-tallet. Nå ser vi at det er betalingsvillighet for digitale produkter, og også ungdommen under 40 blir abonnenter. Selv papiravisas sikre død har blitt utsatt. Annonsørene ser effekten av papirannonser også, og vi klarer å opprettholde nivået.

Gjennom vårt store kundenettverk og utstrakt sponsing har vi mange kontakpunkter. Vi ser allikevel at Nordic Arena Bodø skaper en god ramme for å bygge relasjoner, og ikke minst nye relasjoner. Vi gleder oss og håper vi får til et sterkt nettverk som er med på å utvikle alle virksomhetene.


Bjarne Holgersen

BJARNE HOLGERSEN

bh@an.no

+47 932 36 423