Fag og kunnskaps deling - seksjon 1

Personlig utvikling

Vi skal gi deg som medlem et helt spesielt fagprogram gjennom medlemskapet i Nordic Arena. Etter at Jøri Horverak kjørte programmet rettet mot TILLIT, er dette restarten, og vi kan love deg mye godt innhold på veien videre. 

Fag og kunnskapsdeling er jo en av hovedingridiensene i nettverket vårt. I tillegg til business mellom dere personer og bedrifter, er tilliten dere har bygget opp sammen helt spesiell. Dette gir oss også den beste muligheten til å bygge videre på deling av kunnskap og mere tilførsel av det samme. 

Nordic skal gi deg som medlem ekstra innhold utover det forventete, og i fag delen blir det plass til både deling og personlig utvikling på flere områder.

Vi gleder oss til å følge progresjonen dere får, og sørg for å være med fra første sekund av fagdelen denne våren.  

F A G og K U N N S K A P

16.02.2022

08:30-1130

Digitalt

11.02.2022

Kristian Jæger

Kontakt Kristian Jæger ved spørsmål:
telefon +47 908 84 971 eller e-post kristian@nordic-arena.no