HRG

HRG – Ditt forretningsreisebyrå fra A til Å.

 

HRG, tidligere kjent som Bennett Reisebureau AS, er en del av den globale reisebyråkjeden American Express Global Business Travel. HRGs kontor i Trondheim betjenes av en samlet franchisestab på 35 reisespesialister med hver sin spisskompetanse innen de ulike reisesegmentene forretning-, gruppe- og privatreiser. Fire dedikerte HRG kolleger har fast kontorplass i Trondheim.

Våre helhetlige reiseløsninger bygger på service og kvalitet i alle ledd. Med egenutviklede bestillingsportaler, applikasjoner, statistikker, rådgivingstjenester og de aller beste reisespesialistene i bransjen har vi verktøyene som dekker hele reiseprosessen fra begynnelse til slutt. Storparten av byråets konsulenter spesialiserer seg på koordinering av mannskapsbytter og gruppereiser innen bransjer som offshore, marine, shipping, luftfart, fornybar energi, fiskeri og havbruk. Vi er takknemlige og ydmyke for å være den foretrukne reisepartneren til bransjer med ekstremt høye krav til fleksible løsninger, handlekraft og sikkerhet for de reisende.
 
Vår verden handler om deg - din reisehverdag, din sikkerhet og din bedrifts reisebehov. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg som nettverkskollega i Nordic Arena!