Hoel & Sønner AS

Hoel & Sønner AS ble etablert i 1955, og kan se tilbake på en betydelig mengde små og store prosjekter for offentlig sektor, næringsliv og private oppdragsgivere. Vi er en effektiv bedrift med 31 dyktige medarbeidere, og har høy kompetanse innenfor alle de områder vi arbeider. Vi er også medlem i MEF (Maskin-Entreprenørenes Forbund).

Hoel & Sønner AS er godkjent lærebedrift ,og har til enhver tid opptil flere lærlinger i bedriften. Vi samarbeider også med skoler rundt omkring og tar inn elever på utplassering, det er meget viktig for oss og bransjen at det rekrutteres nye fagarbeidere til vårt yrke.

Hoel & Sønner AS har sterkt fokus på HMS og KS, sikkerheten og dokumentasjonen på godt utført arbeid er viktig. Alle skal være trygge på arbeidsplassen sin, vi har derfor faste rutiner med vernerunder på våre prosjekter. Dette avdekker eventuelle farer og gjør arbeidsplassen trygg.

Vi er lokalisert i Industriområdet i Oppdal, Kåsvegen 11, i tillegg drifter vi 3 pukkverk med lokasjon i både Oppdal og Rennebu Kommune.