Certes Norge AS

CERTES gjennomfører ulike opplæringsprosjekter, lederstøtteaktiviteter og foredrag til både privat og offentlig virksomhet. Vi arbeider innenfor flere fagområder. Våre konsept og opplæringsprodukter er tiltenkt å ha en direkte effekt ift de utfordringer som tiltakene er satt inn i forhold til. 

Et utdrag av våre tjenester:
• Leder og teamutvikling med bruk av DiSC adferdsanalyseverktøy
• Salg og servicekurs for ansatte i varehandelen og servicenæring
• Ledertrening for butikk/serviceledere
• Servicekurs for håndverkere
• Fagbrevkurs
- Foredrag - Hvordan få full effekt i bruk av ulike sponsorater ved Markedssjef Marianne Marriott, Eiendomsmegler1 / BNbolig
• Konflikttaklingskurs for førstelinjespersonell i helsevesen og servicenæring
- Kurs i «Varsling» - Etablering av system og rutiner for sikker håndtering av berørt personell og ivertakelse av personvern i varslingssaker mv
• Beredskap, Kriseledelse og Ettervern
• Sikkerhetsledelse
 
Vår målsetting er å fremstå som en «Verktøykasse» ift ulike utfordringer som virksomhetene kan ha. Ut over den kompetanse som vi har i eget hus besitter CERTES et komplementerende nettverk med både juridiske tjenester, BHT, revisjon, mv. Dette gjør at vi kan levere skreddersydde løsninger til våre kunder og samarbeidspartnere. CERTES er også tilknyttet «Trondheim Stage» og «EHF Euro2020 - Håndball EM i Trh» innenfor sikkerhetsledelse, beredskap og HMS.
 
Vi har i dag aktiviteter over hele landet med avdelingskontor i Oslo og Bodø.