Film og foto - Kundecaser

Halloween for Fanta

På oppdrag fra Isobar har Nordic Arena produsert en rekke "Fanta-filmer" primært til bruk i sosiale medier i forbindelse med Halloween 2015.