Arrangement - Kundecaser

Diplom-Is bedriftskonferanse

Vi har hatt ansvar for utvikling og gjennomføring av Diplom-Is sin Bedriftskonferanse 2016. Bedriftskonferanse ble holdt på Quality Hotel & Resort Sarpsborg hvor helgen besto av alt fra faglig innhold til Beach Party, underholdning, og ulike aktiviteter. Nordic Arena sto i tillegg for all sceneproduksjon, samt utvikling av video og presentasjoner.