Tone Martinsen Framnes inn i ny rolle

Tone Martinsen Framnes inn i ny rolle

24. oktober 2020

1. januar 2020 ble Fædrelandsvennen på Torvet en del av Polaris Sør.

Polaris Markedstjenester er en del av det nye konsernet, og det er her vi finner Tone Martinsen Framnes som en framoverlent og dyktig leder med nye oppgaver og ansvarsområder.

Hva er din nye rolle, ansvarsområde og oppgaver?

- Mitt utvidede ansvarsområde betyr bl.a. at vi samler flere aviser, og derfor også flere personer, flere ledere i en større geografi. Vi rendyrker salget og er totalt 43 personer i salgsselskapet. De ansatte kommer fra virksomhetene i Mandal, Arendal, Skien og Kristiansand. Målet vårt er å sørge for at vi jobber enda mer effektivt og med enda bedre rådgiving visavis kundene, sier Tone Martinsen Framnes.

- Jeg forsøker å være i Arendal og andre steder en gang i uken for å bli kjent med nye folk, så det betyr mer reising. Utfordringen som leder er jo da at man ikke kan se alle hver dag. Jeg skulle gjerne hatt mer tid sammen med dem, men det er noe man bare må lære seg å leve med. Vi må legge til rette for selvstendige enheter som jobber godt sammen på tvers. Da klarer vi også å spille hverandre gode, sier Tone.  

- Noe av målet med denne organiseringen er at det skal bli enklere for kundene å kjøpe produktene samlet. Vi skal knytte Sørlandet sammen. Det nye konsernet lager nye digitale samkjøringsprodukt hvor man kan kjøpe geografi og/eller en målgruppe. I tillegg selges det mer og mer contentmarkedsføring (innholdsmarkedsføring). Dette produktet gir kundene mulighet til å kunne lage ulike tekster i de ulike geografiske områdene, slik at man får en lokal tilpassing. En nyutviklet tillitsscore viser en score for nyhetsnettsteder på 76% tillit, mens den for sosiale medier er på 51%. En riktig mediemiks kan øke troverdigheten kundens merkevare og produkter.

Betyr det at papirannonser er «helt out»?
- Papirannonser er fortsatt veldig aktuelt. Du har tid og ro til å lese når du sitter med papiravisen. Mange annonsører opplever høy oppmerksomhet og gode salg med papirannonser. Husk at vi har eksistert siden 1800-tallet og at kjernevirksomheten fortsatt er den samme, nemlig å formidle nyheter, fortsetter Framnes. - Vår bransje ligger langt fremme i skoene som en av de mest ledende teknologibedriftene og er i stor grad teknologidrevet. Mediebransjen har – etter min mening – klart å ta utfordringene på alvor. Det digitale kjøpet øker. Og vi jobber med med å tilpasse mediemiksen av papir, kontent og de ulike digitale plattformene. Det å kunne målstyre og gi gode rapporter i ettertid er viktig, sier hun.

Framnes sier videre at det legges mye arbeid i de interne rutinene for å få en mest mulig samkjørt salgs- og resultatorientert kultur, og slik at alle enhetene har samme utgangspunkt for å lykkes. I praksis betyr dette at CRM systemene må være like, KPI`er innføres over hele linjen og en felles fakturering for alle enheter. Sist, men ikke minst er Framnes opptatt av samme felles ledelsesprinsipp på medarbeiderne, slik at arbeidsmetodikk, kompetanse og medarbeidersamtaler oppleves bra.

- Flere har de siste årene vært ansatt i 7 ulike selskap med de utordringer det har vært. Nå skal vi samle oss, sier hun.

Og hva betyr så disse endringen for folk?
- Det er fantastisk hvordan folk tar endringene. Skal vi f eks ha et nytt CRM system, er det ikke lenger innvendinger og spørsmål om hvorfor. Mer «hvordan komme i gang og få opplæring». Endringer er en del av vår kultur. Vi setter pris på å få nye kollegaer på laget. Det beriker arbeidsmiljøet og det utvikler oss som selskap.


Fakta:

Polaris Sør:
8 mediehus og 350 ansatte, omsetning på 650 MNOK (trykk, distribusjon, abonnement og annonser).

Polaris Media Sør består av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden, i tillegg til de lokale mediehusene Lister (86,2%), Lindesnes, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.

Polaris Markedstjenester:
43 ansatte med en omsetning på ca 200 MNOK, fordelt på 5 lokasjoner som betjener forretningsmarkedet/annonser.
Selskapet ble etablert 1. januar 2020 og kommersielt ansatte fra Agderposten Medier onboardes formelt fra 1. januar 2021.

Foto og tekst: Anita Dietrichson

Tone Martinsen Framnes inn i ny rolle
24.10.2020

Tone Martinsen Framnes inn i ny rolle

1. januar 2020 ble Fædrelandsvennen på Torvet en del av Polaris Sør.

Les mer