Franzefoss Gjenvinning AS

Franzefoss Gjenvinning AS

Franzefoss Gjenvinning er en ledende norsk avfallsaktør med lokal kundeservice og kundetilpassede løsninger.

Vårt virksomhetsområde er i hovedsak innen håndtering av næringsavfall, farlig avfall, oljeboringsavfall, tankrengjøring, jern, metaller, rådgivning og opplæring. Vi forstår din bedrifts behov og tilpasser vårt tilbud til dette. Vi har godkjente mottaks- og behandlingsanlegg en rekke steder i Norge. Avfallet blir derfor ”kortreist” og følgelig rimeligere å håndtere. Her sorteres, behandles og gjenvinnes avfallet slik at minst mulig havner på deponi. Vi tilbyr en fremtidsrettet og miljøsikker løsning for avfallshåndtering til industri og næringsliv.

Når du velger Franzefoss, så velger du en trygg og seriøs samarbeids- og miljøpartner. Vi kaller det miljøansvar i praksis.

Vi har valgt visjonen «Samfunnets beste valg» og ønsker med dette å ha gode relasjoner til våre kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere, naboer, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Vi gleder oss til å treffe nye kontakter gjennom Nordic Arena Nettverk Bergen!

Snakkes!


Tommy Soleng

TOMMY SOLENG

Salgsleder region sør-vest

toso@franzefoss.no

+47 920 64 412