Fana Stein og Gjenvinning AS

Fana Stein og Gjenvinning AS

FSG ble etablert i 1954. Fana Kommunale Steinknuseverk, som det da het, var heleid av tidligere Fana Kommune.

I forbindelse med kommunesammenslåingen i 1972, ble virksomheten, Fana Steinknuseverk, lagt inn som egen avdeling i Bergen Kommune.

Ved utgangen av 1998, etter en prosess som innebar betydelige organisasjonsmessige og strukturelle endringer, skiftet virksomheten navn til Fana Stein & Gjenvinning (FSG). Virksomheten var på dette tidspunkt en kommunal særbedrift.

I 1999 ble FSG omdannet til aksjeselskap. Frem til virksomheten ble solgt i mars 2002 var FSG AS eid av Bergen kommune. Fra FSG AS ble det skilt ut virksomhetsområder som ble tre forskjellige firma: Fana Stein AS, Norscrap AS og Ragn Sells avd. Bergen.

Fra 1.januar 2015 ble Fana Stein AS fusjonert tilbake til Fana Stein og Gjenvinning AS.


Karsten Gundersen

KARSTEN GUNDERSEN

Daglig Leder

karsten@fsg.no

+47 934 14 410